Header
Rss   deli.cio   technorati
انسان

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۷

چون آخر ماه و کارای اداره هم زیاده به همین چند جمله بسنده می کنم.

انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

((کنفوسیوس))

.

نوشته شده توسط : ردپا - Filed under: روزنوشت .

نظر این مطلب بسته شده است