Header
Rss   deli.cio   technorati
حال این روزهایم

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۱

یه حـــالـــی دارم این روزا … نــه آرومـم ، نــه آشـوبـم … به حـــالـــم اعتبــاری نیــست تـو که خوبی منـم خوبم.. .. .

 .

نوشته شده توسط : ردپا - Filed under: روزنوشت .

نظر این مطلب بسته شده است